DURAK HUKUK BÜROSU İLETİŞİMAdres: Sakarya Caddesi No:42 Kat:1 Daire: 1 Manavkuyu / İZMİR
Mail: erdaldurak2004@gmail.com
Ofis Telefon: 0 232 348 18 98
Cep Telefon:0532 680 68 81